به سایت انجمن سازندگان ادوات، ماشین های کشاورزی و قطعات یدکی استان اصفهان ( سامک ) خوش آمدید.
امروزپنجشنبه, 06 ارديبهشت 1397-
ساعت

تولیدی افشاری در سال ١٣٧٠ به منظور تامین بخشی از نیاز سیستم های کنترل مرکزی تصفیه فیزیکی آب مورد نیاز در بخشکشاورزی تاسیس گردید و در سال ١٣٨٢ در راستای اهداف کیفی و الگو قرار دادن سیستم های نوین مدیریتی به شرکت کرجسازه تغییر نام داد.